Materijal sa predavanja:
 

Tehnike prenosa podataka u računarskim mrežama
Metode pristupanja medijumu u difuznim mrežama
Topologije i podele računarskih mreža
OSI referentni model (Uvod) 
Fizički sloj (1)
Fizički sloj (2)

 

 

 

Napomena: Materijal je u PDF formatu! Za čitanje PDF fajlova neophodan vam je AdobeReader ili sličan softver. Ako želite da preuzmete fajl: desnim klik na ikonu, odaberite opciju Save Link As... i folder gde ga želite snimiti.

 

 

http://www.racunarskemreze.org/